นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

U

ราคา
2.52
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02(-0.79%)
ปริมาณ (หุ้น)
4,658,500
U-P

ราคา
3.12
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02(0.65%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,043,700

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 20
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +662 273 8838 
โทรสาร: +662 273 8858
อีเมล์: ir@ucity.co.th