นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

U

ราคา
2.06
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02(-0.96%)
ปริมาณ (หุ้น)
360,200
U-P

ราคา
3.04
เปลี่ยนแปลง (%)
-(-%)
ปริมาณ (หุ้น)
73,600

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 20
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +662 273 8838 
โทรสาร: +662 273 8858
อีเมล์: ir@ucity.co.th