November 17, 2017 1649info@thenaturalpark.com

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เรากำลังพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพสูงหลายโครงการทั้งในและนอกประเทศ

การจัดการสินทรัพย์

เราเป็นเจ้าของ ดำเนินงานและจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าและบริการ

การลงทุน

เราวางกลยุทธ์ในการลงทุน ในนวัตกรรมเพื่อชุมชน.

กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4

โครงการล่าสุด

เรากำลังก้าวไปบนการเดินทางใหม่

Load More

ข่าวสารล่าสุด

มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.