June 27, 2017 1649info@thenaturalpark.com

Archives

Monthly Archive for: "June, 2017"
Home / Monthly Archive for: "June 1st, 2017"

“ยู ซิตี้” ปิดดีลซื้อเชนโรงแรมใหญ่ในยุโรป มูลค่ากว่า 12,300 ล้านบาท

In news Posted
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ขยายพอร์ตธุรกิจโรงแรมมูลค่ากว่า 12,300 ล้านบาท ปิดดีลซื้อกิจการโรงแรม 24 แห่ง พร้อมด้วยธุรกิจการจัดการบริหารโรงแรมครอบคลุม 9 ประเทศในยุโรป ซึ่งการลงทุนซื้อกิจการดังกล่าวได้มีการตกลงเซ็นต์สัญญาการเข้าซื้อเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา และทำการปิดดีลซื้อกิจการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ได้ทำผ่านบริษัทย่อยของ บมจ. ยู ซิตี้ในประเทศออสเตรีย คือ Vienna House Capital GmbH หรือ วีเอช แคปปิตอล (VH Capital) โดย ยู ซิตี้ ถือหุ้น 100% ธุรกิจโรงแรมภายใต้บริษัท Vienna International Hotel Management AG หรือ เวียนนา เฮ้าส์ (Vienna House) ซึ่งเป็นโรงแรมที่เน้นกลุ่มธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน […]
Read More
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.