December 13, 2017 1649info@thenaturalpark.com

สารจากคณะกรรมการบริษัท

Home / สารจากคณะกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจไทยในรอบปีพ.ศ.2559 ที่ผ่านมา มีการขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 3.2 โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 9.9 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกสินค้าอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐจะเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งมูลค่า 1.8 ล้านล้านบาทและการวางรากฐานทางกฎหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีมาตรการระยะสั้นที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและภาคค้าปลีก เช่นการนำไปหักภาษีลดหย่อน การปล่อยสินเชื่อให้แก่แก่ผู้มีรายได้น้อย

แม้มีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆยังคงมีไม่มากโดยเฉพาะในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทำให้ผู้พัฒนาอสังหาฯหลายรายได้หันมาให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระจายความเสี่ยงโดยการร่วมทุนกับคู่ค้าจากต่างประเทศ โดยในปีพ.ศ.2560นี้น่าจะได้เห็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม ซึ่งหลายบริษัทน่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในทุกระดับราคา หรือขยายกิจการไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มและกระจายแหล่งรายได้ และเมื่อพิจารณาดูแล้วผู้ประกอบการรายใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมนี้น่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯโดยทั่วไป โครงการที่เปิดใกล้กับสถานีขนส่งมวลชนคาดว่าเป็นที่ต้องการและขายได้กับผู้ซื้อต่างชาติมากขึ้น การมีข้อมูลที่ได้เปรียบจะทำให้สามารถหาที่ดินใกล้เส้นทางสถานีขนส่งมวลชนได้ในปัจจุบันและในอนาคตได้ในราคาที่สมเหตุสมผล และสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับสถานีเหล่านั้น ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตในระยะยาวและเป็นข้อสำคัญในการแข่งขัน ซึ่งในขณะที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่อาจมีคุณสมบัติเหล่านี้ แต่การที่เรามี บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เป็นหุ้นส่วนของเรา ก็ทำให้เราสามารถทำทั้งหมดข้างต้นได้เช่นกัน

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาหรือหาโครงการที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ เรามีที่ดินและวางแผนพร้อมจะพัฒนาเป็นโครงการที่จะช่วยให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทเชื่อมั่นในการบริหารความสมดุลระหว่างการพัฒนาจากที่ดินให้เป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้ประจำซึ่งต้องใช้เวลาสองถึงสามปีถึงจะมีรายได้กับการเข้าซื้อกิจการที่ดำเนินอยู่แล้วและสร้างสามารถกระแสเงินสดทันที ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 บริษัทจึงได้เข้าซื้ออาคารสำนักงานให้เช่า 33 Gracechurch Street ซึ่งอยู่ในย่านสำคัญในลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะขยายและกระจายช่องทางการสร้างรายได้จากภูมิภาคอื่น สำหรับตลาดอาคารสํานักงานของลอนดอนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ / อุปทานที่ดีและคาดว่าจะได้รับผลดีเมื่อปรับค่าเช่าหลังจากมีการต่ออายุสัญญาเช่าเดิม ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนมีสภาพความคล่องตัวสูงและลงทุนได้ง่าย ปัจจุบันธุรกิจหลักส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจโรงแรม เราคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงแรมของเรา จากการปรับปรุงการให้บริการและการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงในการซื้อขาย (SPA-Sales-Purchase Agreement) กิจการโรงแรมในทวีปยุโรปทั้งหมด 24 แห่งใน 9 ประเทศโดยมีโครงสร้างในการเป็นเจ้าของหลากหลายรูปแบบ แบรนด์บริหารจัดการ รวมทั้งสัญญาในการบริหารโรงแรมให้บุคคลอื่นอีก 12 แห่ง คาดว่าจะทำธุรกรรมเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งทำให้ธุรกิจโรงแรมของบริษัทจะขยายจากห้องพัก 670 ห้อง เป็นห้องพัก 4,800 ห้องรายและมีสัญญาในการบริหารจัดการอีก 2,600 ห้อง

คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้าและสถาบันการเงินทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจรวมถึงผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ฯ ที่ทุ่มเทการทำงานอย่างอย่างหนักมาตลอดปี และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกท่าน ขอร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเสด็จขึ้นทรงราชย์

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.