June 27, 2017 1649info@thenaturalpark.com

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ กลยุทธ์

Home / Pages / คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ กลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 • นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
  นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • นายทวีศักดิ์ ตันตนันตา
   นายทวีศักดิ์ ตันตนันตากรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   • นายมนู มณีวัฒนา
    นายมนู มณีวัฒนากรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    • นายวรพจน์ จรรย์ โกมล
     นายวรพจน์ จรรย์ โกมลกรรมการและกรรมการบริหาร
     ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน
     • นายบุรินทร์ ภู่ศิริ
      นายบุรินทร์ ภู่ศิริกรรมการและกรรมการบริหาร
      • นายวีระวรรธน์ วรรธนัจฉริยา
       นายวีระวรรธน์ วรรธนัจฉริยากรรมการและกรรมการบริหาร
       • นายสุเมธ สังข์ศิริ
        นายสุเมธ สังข์ศิริกรรมการ
        • นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
         นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์กรรมการ
         • นายดาเนียล รอสส์
          นายดาเนียล รอสส์กรรมการ

          คณะผู้บริหาร

          • นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
           นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
           • นายวรพจน์ จรรย์ โกมล
            นายวรพจน์ จรรย์ โกมลกรรมการและกรรมการบริหาร
            ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน
            • นายวีรพงศ์  โรจนวโรดม
             นายวีรพงศ์ โรจนวโรดมประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฎิบัติการ
             • นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
              นายสยาม สีวราภรณ์สกุลประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกฎหมาย

               

               

               

              เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

              บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “พัฒนาและบริหารเพื่อผลกำไรอย่างยั่งยืน” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพที่มีผลตอบแทนสูงได้ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายพร้อมกับการพัฒนาความพร้อมของบริษัทเพื่อเตรียมให้สอดรับกับการเติบโตในด้านสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และปัจจัยภายนอกต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆและมีการเติบโตที่มั่นคงถาวร

              บริษัทได้เลงเห็นโอกาสในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆในทำเลธุรกิจที่มีศักยภาพและย่านธุรกิจที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับการร่วมลงทุนเพื่อเสริมสร้างธุรกิจของบริษัท

              บริษัทได้วางเป้าหมายระยะสั้นไว้ คือ 1) สร้างเสถียรภาพการเงินและสินทรัพย์ในปัจจุบันโดยมุ่งพัฒนารายได้จากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ซึ่งธุรกิจทีก่อให้เกิดรายได้ประจำ ได้แก่ ธุรกิจอาคารสำนักงาน พื้นที่เพื่อการค้าให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ซึ่งบริษัทมีแนวคิดในการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพที่ดำเนินธุรกิจอยู่ปัจจุบันและนำมาพัฒนาธุรกิจต่อ ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ทันที 2) บริษัทจะพัฒนาโครงการบนที่ดินที่มีศักยภาพปัจจุบันที่มีอยู่อาทิ พญาไท หมอชิต เพื่อให้เกิดผลตอบแทนรายได้ในระยะยาว 3) บริษัทจะทยอยหาซื้อที่ดินที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้แนวรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

              สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการคือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว

              ส่วนเป้าหมายระยะยาวนั้น บริษัทคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงที่ขึ้น โดยคาดว่าบริษัทจะเพิ่มจำนวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ เช่น โรงแรมจาก 3 แห่ง เป็น 8 -10 แห่ง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายอีก 6-10 โครงการในอนาคต รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่จะเกื้อหนุนทั้ง 2 ธุรกิจข้างต้นในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ต่อปีให้ถึง 10,000 ล้านใน 5 ปีข้างหน้า

              [/mk_custom_box]
              Contact Us

              We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.