December 13, 2017 1649info@thenaturalpark.com

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ กลยุทธ์

Home / Pages / คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ กลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 • นายคีรี กาญจนพาสน์
  นายคีรี กาญจนพาสน์ประธานคณะกรรมการ

   

  • นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
   นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูรกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   • นายทวีศักดิ์ ตันตนันตา
    นายทวีศักดิ์ ตันตนันตากรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    • นายพลากร หวั่งหลี
     นายพลากร หวั่งหลีกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
     • นายสุรจิตร ก้องวัฒนา
      นายสุรจิตร ก้องวัฒนากรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
      • นายบุรินทร์ ภู่ศิริ
       นายบุรินทร์ ภู่ศิริกรรมการและกรรมการบริหาร
       • นายวรพจน์ จรรย์ โกมล
        นายวรพจน์ จรรย์ โกมลกรรมการและกรรมการบริหาร
        • นายวีระวรรธน์ วรรธนัจฉริยา
         นายวีระวรรธน์ วรรธนัจฉริยากรรมการและกรรมการบริหาร
         • นายกวิน กาญจนพาสน์
          นายกวิน กาญจนพาสน์กรรมการ
          • นายคง ชิ เคือง
           นายคง ชิ เคืองกรรมการ

           คณะผู้บริหาร

           • นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
            นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
            • นายวรพจน์ จรรย์ โกมล
             นายวรพจน์ จรรย์ โกมลประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงิน
             • นายวีรพงศ์  โรจนวโรดม
              นายวีรพงศ์ โรจนวโรดมประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฎิบัติการ
              • นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
               นายสยาม สีวราภรณ์สกุลประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกฎหมาย

                

                

                

               เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

               บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “พัฒนาและบริหารเพื่อผลกำไรอย่างยั่งยืน” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพที่มีผลตอบแทนสูงได้ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายพร้อมกับการพัฒนาความพร้อมของบริษัทเพื่อเตรียมให้สอดรับกับการเติบโตในด้านสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และปัจจัยภายนอกต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆและมีการเติบโตที่มั่นคงถาวร

               บริษัทได้เลงเห็นโอกาสในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆในทำเลธุรกิจที่มีศักยภาพและย่านธุรกิจที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับการร่วมลงทุนเพื่อเสริมสร้างธุรกิจของบริษัท

               บริษัทได้วางเป้าหมายระยะสั้นไว้ คือ 1) สร้างเสถียรภาพการเงินและสินทรัพย์ในปัจจุบันโดยมุ่งพัฒนารายได้จากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ซึ่งธุรกิจทีก่อให้เกิดรายได้ประจำ ได้แก่ ธุรกิจอาคารสำนักงาน พื้นที่เพื่อการค้าให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ซึ่งบริษัทมีแนวคิดในการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพที่ดำเนินธุรกิจอยู่ปัจจุบันและนำมาพัฒนาธุรกิจต่อ ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ทันที 2) บริษัทจะพัฒนาโครงการบนที่ดินที่มีศักยภาพปัจจุบันที่มีอยู่อาทิ พญาไท หมอชิต เพื่อให้เกิดผลตอบแทนรายได้ในระยะยาว 3) บริษัทจะทยอยหาซื้อที่ดินที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้แนวรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

               สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการคือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว

               ส่วนเป้าหมายระยะยาวนั้น บริษัทคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงที่ขึ้น โดยคาดว่าบริษัทจะเพิ่มจำนวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ เช่น โรงแรมจาก 3 แห่ง เป็น 8 -10 แห่ง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายอีก 6-10 โครงการในอนาคต รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่จะเกื้อหนุนทั้ง 2 ธุรกิจข้างต้นในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ต่อปีให้ถึง 10,000 ล้านใน 5 ปีข้างหน้า

               [/mk_custom_box]
               Contact Us

               We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.