November 17, 2017 1649info@thenaturalpark.com
Projects
Home / Portfolios / อาคารสำนักงานให้เช่า 33 Gracechurch Street ลอนดอน
อาคารสำนักงาน

เกี่ยวกับโครงการ

อาคาร 33 Gracechurch Street เป็นอาคารสำนักงานที่โดดเด่นซึ่งประกอบด้วยสำนักงานระดับเกรด A และ พื้นที่การค้า รวม 107,062 ตารางฟุต (หรือ 9,946.3 ตารางเมตร) อาคารตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองลอนดอน ห่างจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษประมาณ 300 เมตรและลอยด์แห่งลอนดอน ที่ตั้งของอาคารเป็นย่านที่เป็นที่รวมของสถาบันการเงิน ประกันภัยและการขนส่ง อาคารเป็นการถือสิทธิ์การเช่าระยะยาวประมาณ 145 ปี โดยปัจจุบันอาคารอยู่ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ Jersey Property Unit Trust (JPUT)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทโครงการ

 

อาคารสำนักงาน “ 33 Gracechurch” ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สถานที่ตั้ง

 

33 Gracechurch Street, City of London

รายละเอียด

 

อาคารสำนักงานเพื่อเช่า เกรด เอ และพื้นที่การค้า รวม 9,946.3 ตรม.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.