|

03 September 2019

The vetiver grass planting activity

on 3 September 2019 around pond inside Sri Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden, Bang Kachao