เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

ยู ซิตี้ เป็นบริษัทด้านการลงทุนและการพัฒนาหลากหลายอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาที่ดินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางของเรามุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในท้องถิ่น

ปัจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราประกอบด้วยธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ

  • ธุรกิจโรงแรมที่พัก
  • อาคารสำนักงาน
  • ธุรกิจบริการอื่นๆ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

  • ที่อยู่อาศัย

สำหรับข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับบริษัท สามารถดูได้ ที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สามารถดูได้ ที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถดูได้ ที่นี่

กลยุทธ์การดำเนินงานของเรา

เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชน อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับเส้นทางระบบขนส่งมวลชนปัจจุบันและในอนาคต เราวางกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยวางรูปแบบและลักษณะการลงทุนที่หลากหลายเพื่อให้ลดความเสี่ยงด้านวัฏจักรของธุรกิจและสร้างความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา เพื่อให้เข้าถึงโอกาสในอสังหาริมทรัพย์ที่เรายังไม่ดำเนินงานเองในปัจจุบัน เราจะอาศัยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่นๆที่มีความสามารถและมีความถนัดในด้านนั้นๆ

โอกาสพื้นฐานของเรา
  • การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า

    ประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯกำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานจากที่เคยได้วางแผนกันมานาน โดยจะเปลี่ยนจากระบบการขนส่ง “ทางถนน” ไปเป็น “ทางราง” การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าจากที่ไม่สมบูรณ์ของกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินและกระตุ้นความต้องการอสังหาริมทรัพย์โดยรวม อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้กับแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน จะมีโอกาสหรือความต้องการเพิ่มขึ้นราคาที่สูงขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

  • การเติบโตในการท่องเที่ยวทั่วโลก

    จากความแพร่หลายในการเดินทางที่มีราคาลดต่ำลงและทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งทำให้การเดินทางในปัจจุบันสะดวกมากขึ้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้เข้าถึงส่วนต่างๆของทั่วโลกได้มากขึ้น ทำให้การเดินทางและท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและมีผลให้ภาคธุรกิจการบริการได้รับความสนใจจากนักลงทุนและการไหลเข้าของเงินทุน

ลำดับความเป็นมาของบริษัท