ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ("ยู ซิตี้")

เป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลาย อสังหาริมทรัพย์ที่มีการสร้างรายได้สม่ำเสมอทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อที่รองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูงเข้ามาร่วมงานกับเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและเติบโตในอาชีพของคุณกับเราโปรดส่งอีเมลมาที่ recruit@ucity.co.th

บริษัท ยู ซิตี้จำกัด (มหาชน) ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต-สุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • ทำงาน 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์)
  • Fitness Center