ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

19 สิงหาคม 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
Channel Conference call via Microsoft team

Add to Calendar

14 สิงหาคม 2563
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
31 กรกฎาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สถานที่ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Add to Calendar

20 พฤษภาคม 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
วัน พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.00 - 11.00 น. แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
11.00 - 12.00 น. ถามตอบ
Channel Conference call via Microsoft team

Add to Calendar

15 พฤษภาคม 2563
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562
วัน พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 11.30 น. แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2562
11.30 - 12.00 น. ถามตอบ
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Add to Calendar

14 กุมภาพันธ์ 2563
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2562
15 พฤศจิกายน 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ประจำปี 2562
วัน ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 น.
สถานที่ ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้องประชุม 1 เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


Add to Calendar

12 พฤศจิกายน 2562
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562
16 สิงหาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562
วัน ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30 น.
สถานที่ ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้องประชุม 1 เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
14 สิงหาคม 2562
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562
17 พฤษภาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ประจำปี 2562
วัน ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ