นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

U

ราคา
1.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.04(3.77%)
ปริมาณ (หุ้น)
753,273,200
U-P

ราคา
1.00
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.09(9.89%)
ปริมาณ (หุ้น)
272,812,900

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 20
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +662 273 8838
โทรสาร: +662 273 8858
อีเมล์: ir@ucity.co.th