ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2565
U City Analyst Meeting 1Q 2022 Earnings Review
Time 10.00 - 11.00 hrs. U City Analyst Meeting 1Q 2022 Earnings Review
11.00 – 12.00 a.m. Q&A
Venue via Microsoft Team
13 พฤษภาคม 2565
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565
25 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สถานที่ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
18 กุมภาพันธ์ 2565
U CITY Analyst Meeting 4Q&FY 2021 Earnings Review
Time 10.00 - 11.00 hrs. U CITY Analyst Meeting 4Q&FY 2021 Earnings Review
11.00 - 12.00 hrs. Q&A
Venue via Microsoft Team
14 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 4 ปี 2564
18 พฤศจิกายน 2564
U City Analyst Meeting 3Q 2021 Earnings Review
Time 10.00 - 11.00 hrs. U CITY Analyst Meeting 3Q 2021 Earnings Review
11.00 - 12.00 hrs. Q&A
Venue via Microsoft Team
15 พฤศจิกายน 2564
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564
19 สิงหาคม 2564
U City Analyst Meeting 2Q 2021/22 Earnings Review
Time 10.00-10.30 hrs. U city Analyst Meeting 2Q 2021/22 Earnings Review
10.30-11.00 hrs. Q&A
Venue via Microsoft Team
19 สิงหาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
เวลา 10:00-11.00 น.
13 สิงหาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564
19 พฤษภาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564
Time 10.00-11.00
13 พฤษภาคม 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564