สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +662 273 8838
โทรสาร +662 273 8858
อีเมล IR@ucity.co.th