|

03 กุมภาพันธ์ 2563

ยู ซิตี้ ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “Hundred Years Between” โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 115 ปีความสัมพันธ์ไทยและนอร์เวย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ The Cloud จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Hundred Years Between” ของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ซึ่งได้เดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมื่อ 113 ปีก่อน จัดแสดง ณ ศุลกสถาน หรือ โรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 136 ปี และยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองรับเสด็จฯ รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งนิวัติพระนครจากการเสด็จประพาสยุโรปอีกด้วย โดยยู ซิตี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ BKKDW2020 ก่อนปิดบูรณะปรับปรุงอาคารเป็นเวลา 6 ปี