ธุรกิจทางเลือกและบริการอื่นๆ

ด้วยความมุ่งมั่นในอนาคตเราจึงแสวงหาโอกาสที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องด้วยธุรกิจที่สามารถสร้างหรือผนึกกำลังกับสินทรัพย์ของเราในปัจจุบัน อย่างเช่น ธุรกิจบริหารจัดการสถานที่, ธุรกิจบริการสนามกอลฟ์ และโรงเรียน เป็นต้น

โครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรามุ่งมั่นที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจการศึกษาในประเทศไทย เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าด้านการศึกษา ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับในด้านการศึกษาในประเทศฮ่องกง โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัยในการดูแลและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อโอกาส และความท้าทายในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

แอ๊ปโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส อยู่ใน "ธุรกิจกอล์ฟ" เรามุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักได้แก่ บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และการออกแบบกิจกรรมกอล์ฟ เราเพิ่มมูลค่าให้กับในแต่ละธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเสนอความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ การออกแบบสนามกอล์ฟ การปรับปรุงสนาม ซ่อมแซม และสร้างสนามใหม่ การบริหารจัดการงานบำรุงรักษา และตลอดจนการบริหารจัดการแบบครบวงจร

ข้อมูลเพิ่มเติม